In atentia elevilor ploiesteni ! Autorizațiile de călătorie gratuită trebuiesc reînnoite.


Odată cu începerea noului an şcolar, SC TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS SA Ploieşti va proceda la înnoirea AUTORIZAŢIILOR DE CĂLĂTORIE GRATUITĂ pentru ELEVII LA CURSURI DE ZI ŞI CU DOMICILIUL STABIL ÎN PLOIEŞTI, având în vedere că autorizaţiile emise începând cu luna martie 2014 au termenul de valabilitate 30 septembrie 2014.

Pentru operativitate şi evitarea aglomerării punctelor de vânzare a biletelor şi abonamentelor, S.C. TCE S.A. Ploieşti va colabora cu unităţile de învăţământ, astfel încât elevii beneficiari să poată intra în posesia noilor autorizaţii.

DOCUMENTE NECESARE ELIBERĂRII AUTORIZAŢIILOR DE CĂLĂTORIE GRATUITĂ PENTRU ELEVI – valabilitate 30.09.2015

Pentru elevii cu vârsta până la 14 ani:

-cerere tip pentru eliberarea autorizaţiei, completată şi semnată de către părinte / tutore, după caz
-certificat naştere elev – copie
-act de identitate al unuia dintre părinţi sau al tutorelui – copie
-document din care să rezulte calitatea de tutore (după caz) – copie

Pentru elevii cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani:

-cerere tip pentru eliberarea autorizaţiei, completată şi semnată de către părinte / tutore, după caz
-act identitate elev – copie
-act de identitate al unuia dintre părinţi sau al tutorelui – copie
-document din care să rezulte calitatea de tutore (după caz) – copie

Pentru elevii cu vârsta peste 18 ani:

-cerere tip pentru eliberarea autorizaţiei, completată şi semnată de către elev în nume propriu
-act identitate elev – copie.

Cererile împreună cu copiile actelor de identitate vor fi însoţite de adeverinţa pentru confirmarea calităţii de elev la curs de zi, eliberată colectiv de unităţile şcolare.

Elevii care nu au fost trecuţi pe adeverinţa colectivă de către unitatea de învăţământ se pot prezenta la Casieria Colectoare – sediu TCE având asupra lor documentele necesare eliberării autorizaţiei precizate mai sus însoţite de copie carnet elev vizat la zi care atestă calitatea de elev la curs de zi sau adeverinţa de elev din cuprinsul cererii sau adeverinţă elev individuală.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s